Tòa nhà góc 2 MT Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3 - 15x25m, Hầm 8 Tầng, TN 650 tr/th - 165 tỷ (chính chủ)

165 tỷ Tác giả: Kpuih Đông

Diện tích:374m2

Loại:Nhà bán

Khu vực:Quận 3