Tìm khách xây building, MT Mạc Đĩnh Chi, Q1 9x19m, vị trí siêu đẹp. Chỉ 85 tỷ

85 tỷ Tác giả: Kpuih Đông

Diện tích:170m2

Loại:Nhà bán

Khu vực:Quận 1