Nhà C4, hẻm 8m, 4m x 24m, phường 21, Bình Thạnh 12 tỷ

12 tỷ Tác giả: Phúc

Diện tích:95m2

Loại:Nhà bán

Khu vực:Bình Thạnh