Nhà Bán Mặt Tiền Kỳ Đồng Giá 18 tỷ

18 tỷ Tác giả: Phan Trung Nguyên

Diện tích:60m2

Loại:Nhà bán

Khu vực:Quận 3