MTNB Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3 - 12x25m, hầm 8 tầng, TN 350 triệu - giá 78 tỷ (chính chủ)

78 tỷ Tác giả: Kpuih Đông

Diện tích:300m2

Loại:Nhà bán

Khu vực:Quận 3