Mặt Tiền Song Hành - An Phú An Khánh, Quận 2, DT 15x20m, 3 lầu

120 tỷ Tác giả: Phan Trung Nguyên

Diện tích:300m2

Loại:Nhà bán

Khu vực:Quận 2