Mặt tiền kinh doanh ngay Trương Định - Rạch Bùng Binh, trệt 6 lầu

18 tỷ Tác giả: Phan Trung Nguyên

Diện tích:240m2

Loại:Nhà bán

Khu vực:Quận 3