HXH 8m 2/27A Cao Thắng, Q3, DT 6x18m, 3 lầu, giá 28 tỷ

28 tỷ Tác giả: Phan Trung Nguyên

Diện tích:108m2

Loại:Nhà bán

Khu vực:Quận 3