Hàng Hot, building đường Trương Quốc Dung, Phú Nhuận DT 20x25m, 1 hầm 8 tầng, giá chỉ 105 tỷ TL

105 tỷ Tác giả: Kpuih Đông

Diện tích:500m2

Loại:Nhà bán

Khu vực:Phú Nhuận