Hàng Hiếm bán đất MT Nguyễn Thị Định 25x30 đối diện Citi Home

45 tỷ Tác giả: Đoàn Thanh Hải

Diện tích:756m2

Loại:Nhà bán

Khu vực:Quận 7