Góc 2MT thương hiệu - Trần Hưng Đạo, Quận 1 - 14x20m, XD: Hầm 8 tầng - giá 100 tỷ (chính chủ)

100 tỷ Tác giả: Kpuih Đông

Diện tích:280m2

Loại:Nhà bán

Khu vực:Quận 1