Building ngang 27m MT Hai Bà Trưng, Q1 H8L 150 tỷ

150 tỷ Tác giả: Kpuih Đông

Diện tích:140m2

Loại:Nhà bán

Khu vực:Quận 1