Bề ngang to khan hiếm! Ngang 6.5x13m 4 tầng. Hẻm 2 xe ô tô Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đa Kao, Q1 16 tỷ TL

16 tỷ Tác giả: Phan Trung Nguyên

Diện tích:75m2

Loại:Nhà bán

Khu vực:Quận 1