Bán tòa nhà MT 250C Nguyễn Văn Đậu 1T6L Có TM

21 tỷ Tác giả: Đoàn Thanh Hải

Diện tích:84m2

Loại:Nhà bán

Khu vực:Bình Thạnh