Bán Nhà Siêu Khan Hiếm Mặt Tiền Sương Nguyệt Ánh - Quận 1, 5 tầng

59 tỷ Tác giả: Phan Trung Nguyên

Diện tích:88m2

Loại:Nhà bán

Khu vực:Quận 1