Bán Nhà Nơ Trang Long Phường 13 Quận Bình Thạnh Giá 6,650 Tỷ TL

Tác giả: Quỳnh My

Diện tích:55m2

Loại:Nhà bán

Khu vực:Bình Thạnh