Bán nhà cấp 4 Kỳ Đồng 8x10 nhà cách đường đúng 12m trước nhà rộng thoáng

Tác giả: Đoàn Thanh Hải

Diện tích:80m2

Loại:Nhà bán

Khu vực:Quận 3