Bán khách sạn VIP mặt tiền Quận 1 (5 x 23m) DTCN: 120m2, hầm 10 tầng. HĐT: 430tr/th. Giá 170 tỷ

170 tỷ Tác giả: Kpuih Đông

Diện tích:120m2

Loại:Nhà bán

Khu vực:Quận 1