Bán khách sạn trên đường Nguyễn Thái Bình, Q1 (7,8x19m)

330 tỷ Tác giả: Kpuih Đông

Diện tích:140m2

Loại:Nhà bán

Khu vực:Quận 1