Bán khách sạn 137 Đề Thám, P. PNL, Q.1

23 tỷ Tác giả: Kpuih Đông

Diện tích:70m2

Loại:Nhà bán

Khu vực:Quận 1