Bán HXH 22 Yên Thế 5x19 1T3L ngay gần Sân Bay

26 tỷ Tác giả: Đoàn Thanh Hải

Diện tích:88m2

Loại:Nhà bán

Khu vực:Quận 10