Bán dự án HUD và XDHN Long Thọ, Nhơn Trạch, ĐN đúng giá thị trường.

840 triệu Tác giả: Kpuih Đông

Diện tích:120m2

Khu vực:Nhơn Trạch

Khu vực:Đồng Nai