Bán đất dự án HUD nhóm 4 120m2 đường thông sổ cá nhân

840 triệu Tác giả: Kpuih Đông

Diện tích:120m2

Khu vực:Nhơn Trạch

Khu vực:Đồng Nai