Bán 40 Calmette, Q1 DTS 540m2 Hầm 6tầng 70tr/th bán 45 tỷ

45 tỷ Tác giả: Kpuih Đông

Diện tích:78m2

Loại:Nhà bán

Khu vực:Quận 1