VIP NHẤT KHU SÂN BAY KHÔNG CÓ NHÀ BÁN - GIÁ 20 Tỷ

20 tỷ Tác giả: Kpuih Đông

Diện tích:80m2

Loại:Nhà bán

Khu vực:Tân Bình