Tòa nhà - Nguyễn văn Trỗi Phú Nhuận  DT: 13 x 19m, 1 Hầm + 7 Tầng nổi

82 tỷ Tác giả: Phan Trung Nguyên

Diện tích:247m2

Loại:Nhà bán

Khu vực:Phú Nhuận