TOÀ NHÀ MT NGUYỄN PHÚC NGUYÊN, QUẬN 3

105 tỷ Tác giả: Phan Trung Nguyên

Diện tích:238m2

Loại:Nhà bán

Khu vực:Quận 3