Tòa nhà góc 2MT 197 Ngô Quyền 1H6L 30tỷ

30 tỷ Tác giả: Đoàn Thanh Hải

Diện tích:64m2

Loại:Nhà bán

Khu vực:Quận 10