Tin thật 100%, tòa nhà 19x22m Nguyễn Văn Trỗi, P.15, Phú Nhuận - 2 Hầm 10 Lầu, HĐT 600tr/th, 85 tỷ

85 tỷ Tác giả: Kpuih Đông

Diện tích:400m2

Loại:Nhà bán

Khu vực:Phú Nhuận