Siêu phẩm - Góc 2MT Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1 - 9x25m, CTXD: Hầm 8 tầng - 109 tỷ

109 tỷ Tác giả: Kpuih Đông

Diện tích:225m2

Loại:Nhà bán

Khu vực:Quận 1