Sale off đầu năm giá giảm sâu chỉ 29.9 tỷ, nhà mặt tiền rộng, nút giao giữa Quận 4 và Quận 3

29.9 tỷ Tác giả: Phan Trung Nguyên

Diện tích:72m2

Loại:Nhà bán

Khu vực:Quận 1