Nhà MT CMT8 ngay CV Lê Thị Riêng chủ gốc

27.9 tỷ Tác giả: Đoàn Thanh Hải

Diện tích:97m2

Loại:Nhà bán

Khu vực:Tân Bình