Nhà MT 7 Phó Đức Chính 4 x 15 (5 tầng + Thang máy) 41 tỷ

39 tỷ Tác giả: Mr Đông

Diện tích:58m2

Loại:Nhà bán

Khu vực:Quận 1