Nhà Mặt tiền Ngay Nguyễn Tri Phương, đại học Kinh tế, Quận 10.

35 tỷ Tác giả: Phan Trung Nguyên

Diện tích:111m2

Loại:Nhà bán

Khu vực:Quận 10