NHÀ HXH 922 CÁCH MẠNG THÁNG 8 PHƯỜNG 5 TÂN BÌNH

Tác giả: Bảo Quân

Diện tích:49m2

Loại:Nhà bán

Khu vực:Tân Bình