Nhà góc 2MT đường ngay Nguyễn Cư Trinh P. NCT Quận 1. Công nhận 213m2 2 tầng, giá (hấp dẫn) 140 tỷ

140 tỷ Tác giả: Kpuih Đông

Diện tích:213m2

Loại:Nhà bán

Khu vực:Quận 1