Nhà cấp nát 4x25 đường Hoa Hồng 16tỷ

16 tỷ Tác giả: Đoàn Thanh Hải

Diện tích:100m2

Loại:Nhà bán

Khu vực:Phú Nhuận