Nhà 2MT trước sau đường 3 tháng 2 ngay Vạn Hạnh Mall

58 tỷ Tác giả: Đoàn Thanh Hải

Diện tích:120m2

Loại:Nhà bán

Khu vực:Quận 10