MT Trần Quốc Thảo - Lê Quý Đôn, Quận 3 - 16x35m, HĐ thuê 1 tỷ/th, hầm 9 tầng - 350 tỷ

350 tỷ Tác giả: Kpuih Đông

Diện tích:560m2

Loại:Nhà bán

Khu vực:Quận 3