Mặt tiền Phan Đăng Lưu, P3, PN - Ngay Phan Xích Long

11.8 tỷ Tác giả: Phan Trung Nguyên

Diện tích:43m2

Loại:Nhà bán

Khu vực:Phú Nhuận