mặt tiền Điện Biên Phủ, cạch bệnh viện Bình Dân, DT 9x17, 6 tầng, giá 55 tỷ

55 tỷ Tác giả: Thu Trần

Diện tích:150m2

Loại:Nhà bán

Loại:nhà mặt tiền

Khu vực:Quận 3