Khu vip đường Nguyễn Thành Ý, Phường Đa Kao Quận 1

110 tỷ Tác giả: Phan Trung Nguyên

Diện tích:277.63m2

Loại:Nhà bán

Khu vực:Quận 1