HXH 4 CỰC VIP TRƯỜNG SƠN 4X18, 4L PHƯỜNG 2 TÂN BÌNH

11.4 tỷ Tác giả: Kpuih Đông

Diện tích:72m2

Loại:Nhà bán

Khu vực:Tân Bình