Hiếm, Lê Quang Định hẻm xe tải quay đầu, khủng 400m2, giá hạt dẻ. Tiện Spa, hotel

28.5 tỷ Tác giả: Kpuih Đông

Diện tích:400m2

Loại:Nhà bán

Khu vực:Bình Thạnh