Hàng nóng trung tâm Quận 1, Bán MT Trần Quang Khải - GPXD: 3 hầm 15 tầng nổi, (14x30)m, 250 tỷ TL

250 tỷ Tác giả: Kpuih Đông

Diện tích:428m2

Loại:Nhà bán

Khu vực:Quận 1