Hàng hiếm siêu phẩm mặt tiền Võ Thị Sáu Quận 3,  Hầm 6 Tầng, 31 tỷ TL

31 tỷ Tác giả: Phan Trung Nguyên

Diện tích:90m2

Loại:Nhà bán

Khu vực:Quận 3