Góc 2MT ngay Đề Thám - Cô Bắc, Quận 1 - 9x13.5m, XD: Hầm 8 tầng - giá 39 tỷ (chính chủ)

39 tỷ Tác giả: Kpuih Đông

Diện tích:121m2

Loại:Nhà bán

Khu vực:Quận 1