Building VP Đường Nguyễn Văn Trỗi P8 Phú Nhuận 2H12L giá 300 tỷ

300 tỷ Tác giả: Kpuih Đông

Diện tích:595m2

Loại:Nhà bán

Khu vực:Phú Nhuận