Building MT Út Tịch, P.4, Tân Bình, 10mx27m ,HĐT: 450 triệu/tháng

165 tỷ Tác giả: Phan Trung Nguyên

Diện tích:270m2

Loại:Nhà bán

Khu vực:Tân Bình