Buiding vp D2 P.25 Bình Thạnh DT 7mx21m

33 tỷ Tác giả: Phan Trung Nguyên

Diện tích:147m2

Loại:Nhà bán

Khu vực:Bình Thạnh